Ketidakpastian dalam Isu Mahkamah Syariah sesuatu Kebimbangan bagi Wanita ketika PKP

Sisters in Islam (SIS) masih beroperasi berikutan perlanjutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sehingga 28 April 2020. kami ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa kami masih ada untuk memberi bantuan dan bersama-sama dengan kami, beberapa talian NGO lain serta Talian Kasih 15999 yang dibangunkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).

updates

Details

Read the full statement here

Subitems